เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114A S/N PCE-PC1487 จำนวน 1 เครื่อง
29 กรกฎาคม 2563 240 ครั้ง