เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C S/N P-37661 และ S/N P-37662 จำนวน 2 เครื่อง
29 กรกฎาคม 2563 58 ครั้ง