เปลี่ยนการแสดงผล
ก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือนที่ 8 ของปีอีกครั้ง ซึ่งหากพูดถึงเดือนสิงหาคมนั้น เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ทำให้นึกถึงแม่
1 สิงหาคม 2563 17 ครั้ง

  ก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือนที่ 8 ของปีอีกครั้ง ซึ่งหากพูดถึงเดือนสิงหาคมนั้น เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ทำให้นึกถึงแม่ คิดถึงแม่ผู้มีพระคุณ ผู้ให้กำเนิดเรา อบอวลไปด้วยความรักระหว่างแม่กับลูก ด้วยในเดือนนี้มีวันสำคัญของประเทศไทยอีกวันหนึ่ง คือ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งพวกเราชาวไทยทุกคนต่างระลึกถึง “แม่ของแผ่นดิน” ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ภาพและความทรงจำที่ประจักษ์แก่สายตาพวกเราชาวไทยทุกคน คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยการทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยพระวิริยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
  พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาอาชีพ งานศิลปาชีพ และทรงสนับสนุนเรื่องป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ตามพระราชเสาวนีย์ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า…” ซึ่งสอดคล้องกับพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีวิตและการทำเกษตรกรรมของพสกนิกร
  นับได้ว่าพวกเราชาวไทยทุกคน มีความโชคดีที่มีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รัก ผู้ทรงมีพระเมตตา และทรงเป็นแม่ผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรหรือลูกๆ ของพระองค์ มีชีวิตที่มีความสุข มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง นำพาให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงยั่งยืน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในเดือนมหามงคลนี้ สิ่งที่แม่ของแผ่นดินอยากเห็นและชื่นใจ คงเป็นความรัก ความสามัคคีของลูกๆ ของแม่ทุกคน หากเรารวมพลังกันใส่เสื้อสีฟ้าทั่วทั้งเมืองให้แม่ได้เห็น ได้ชื่นใจ สิ่งนี้คงเป็นกำลังใจจากพวกเราที่ทำให้แม่มีความสุข และยิ้มปลื้มใจกับพวกเราที่เป็นลูกของแม่คนนี้ 
  อีกทั้งพวกเราลูกๆ ของแม่ทุกคน มาร่วมกันปลูกต้นไม้ตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน เพื่อสร้างผืนป่าที่มีประโยชน์มหาศาล ให้เป็นมรดกล้ำค่าให้แก่ลูกหลานในวันข้างหน้า และงดงามสมดั่งน้ำพระราชหฤทัยของแม่แห่งแผ่นดินตลอดไป...
#พระบรมราชินีนาถคู่พระบารมี
ภาพ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมีย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปิดสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535
เขียนโดย “ปรายฝน”

ภาพและวีดีโอ