เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์(จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ) ขนาด 1 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ลำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
7 สิงหาคม 2563 280 ครั้ง