เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาซื้อชุดระบบภาพและเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 สิงหาคม 2563 250 ครั้ง