เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกวดราคาจัดซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 สิงหาคม 2563 220 ครั้ง