เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA (ระบบ 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 กันยายน 2563 344 ครั้ง