เปลี่ยนการแสดงผล
จัดซื้อเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก (Dynamic Uninterruptible Power Supply) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤศจิกายน 2563 295 ครั้ง