เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน (๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2563 253 ครั้ง