เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานขอซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 จำนวน 3,000 ตัน วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พฤศจิกายน 2563 295 ครั้ง