เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2563 199 ครั้ง