เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 950 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2563 252 ครั้ง