เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 20 KVA (ระบบ 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2563 327 ครั้ง