เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงยูเรีย 46% N จำนวน 950 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2563 234 ครั้ง