เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2563 297 ครั้ง