เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 จำนวน 3,000 ตัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ธันวาคม 2563 276 ครั้ง