เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับเทียบค่ามาตรฐาน Air Data Test Set ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธันวาคม 2563 408 ครั้ง