เปลี่ยนการแสดงผล
ขออนุมัติประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธันวาคม 2563 377 ครั้ง