เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน ๘๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธันวาคม 2563 341 ครั้ง