เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับเทียบค่ามาตรฐาน Air Data Test Set ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธันวาคม 2563 421 ครั้ง