เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2564 314 ครั้ง