เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ
3 มีนาคม 2564 318 ครั้ง