เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA จำนวน ๗ รายการ
19 มีนาคม 2564 226 ครั้ง