เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวงเพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2564 288 ครั้ง