เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา โครงการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารหลักอาคารใหม่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2564 365 ครั้ง