เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ โครงการจัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารหลักอาคารใหม่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เมษายน 2564 443 ครั้ง