เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวงเพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูล จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เมษายน 2564 365 ครั้ง