เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) ขนาด 1 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ลำ
13 กรกฎาคม 2564 350 ครั้ง