เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (เรดาร์สัตหีบ)
31 สิงหาคม 2564 228 ครั้ง