เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (สถานเรดาร์ฝนหลวงพิมาย)
31 สิงหาคม 2564 453 ครั้ง