เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กันยายน 2564 26 ครั้ง