เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จัดเช่าโครงการเช่าระบบเครือข่ายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กันยายน 2564 29 ครั้ง