เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าโครงการเช่าระบบเครือข่ายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กันยายน 2564 35 ครั้ง