เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ จำนวน 600 ตัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 กันยายน 2564 337 ครั้ง