เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จัดซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 จำนวน 1,700 ตัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ตุลาคม 2564 37 ครั้ง