เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง) ขนาด ๑ เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ
6 ตุลาคม 2564 47 ครั้ง