เปลี่ยนการแสดงผล
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการบริหารการจัดการน้ำ
10 ตุลาคม 2564 47 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการบริหารการจัดการน้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สถต.ค้อทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และได้เยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนทางเกษตรกรรม และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบส่งท่อ ความยาว 2,313 ม. ซึ่งผลที่ได้รับทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี ส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ภาพและวีดีโอ