เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564
11 ตุลาคม 2564 40 ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
#ตาก

มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก(สามเงา)

พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 14:55

ภาพและวีดีโอ