เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายสินชัย พึ่งตำบล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทานจังหวัดพังงา
16 พฤศจิกายน 2564 44 ครั้ง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายสินชัย พึ่งตำบล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทานจังหวัดพังงา ความก้าวหน้าในการพัฒนาลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมนุม และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ภาพและวีดีโอ