เปลี่ยนการแสดงผล
#ฝนหลวงชวนรู้
19 พฤศจิกายน 2564 29 ครั้ง

ในช่วงฤดูหนาว สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้หรือไม่?

 

ภาพและวีดีโอ