เปลี่ยนการแสดงผล
#ฝนจากฟ้าในอดีต
20 พฤศจิกายน 2564 20 ครั้ง

30 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบรรยายและสาธิตการทำฝนหลวงแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ทรงสอนให้นักเรียนสังเกตทิศทางการบิน  ท่าทางการบิน  สารแต่ละชนิดที่ใช้ในการปฏิบัติการกับเมฆอุ่นและเมฆเย็น  ทรงอธิบายขั้นตอนของการปฏิบัติการฝนหลวง ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน โจมตี ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ที่ทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง ณ สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพและวีดีโอ