เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงฯ เปิดการซ่อมบำรุงพิเศษอากาศยาน ประจำปี 2564 พร้อมเตรียมฝึกบินทบทวนประจำปี เพื่อให้พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งในเดือนมีนาคม 2565
22 พฤศจิกายน 2564 39 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการซ่อมบำรุงพิเศษอากาศยาน ประจำปี 2564 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ บริเวณโรงเก็บเครื่องบิน 7 สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจเด็ด  กลิ่นชื่น ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยเป็นการดำเนินการเพื่อให้อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในปีถัดไป จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมพิเศษอากาศยานประจำปีอย่างละเอียดรอบคอบและให้เป็นไปตามคู่มือของโรงงานผู้ผลิตและมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่กำหนดไว้ 

โดยกำหนดดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565 รวมอากาศยานทั้งสิ้น 4 แบบ จำนวน 25 ลำ ได้แก่
1. เครื่องบินแบบปรับแรงดันสมรรถนะสูง Super Kingair จำนวน 2 ลำ 
2. เครื่องบินขนาดใหญ่แบบ CN 235 จำนวน 1 ลำ 
3. เครื่องบินขนาดกลางแบบ CaSa/NC2i2i จำนวน 10 ลำ  
4. เครื่องบินขนาดเล็กแบบ CARAVAN จำนวน 12 ลำ

นายสำเริง กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมถึงเพิ่มปริมาณมาณน้ำต้นทุนให้กับระบบบริหารการจัดการน้ำทั่วประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น การป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ การตักน้ำดับไฟป่า หรือการปฏิบัติการทำฝนเพื่อบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - ตุลาคม 2564 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และขณะนี้ได้ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยทั่วประเทศแล้ว เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวจะมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่มีปริมาณต่ำและสภาพอากาศมีความเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงได้ยาก 

อีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ เป็นระยะเวลาของการตรวจซ่อมอากาศยานประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หลังจากที่อากาศยานได้บินปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานถึง 8 เดือน เพื่อเป็นการบำรุงรักษาอากาศยานให้พร้อมสมบูรณ์ ความปลอดภัยของนักบิน และบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งหลังจากการซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วเสร็จ ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีการฝึกบินทบทวนประจำปีของนักบิน เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป  

#ข่าวฝนหลวง

ภาพและวีดีโอ