เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
7 ธันวาคม 2564 429 ครั้ง