เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวน 5 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธันวาคม 2564 315 ครั้ง