เปลี่ยนการแสดงผล
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ
31 ธันวาคม 2564 89 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
ช่วยปกปักรักษาทุกท่าน
ให้โชคดีมีชัย ไร้โรคภัยไข้เจ็บ
มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดทั้งปี

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ

ภาพและวีดีโอ