เปลี่ยนการแสดงผล
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยนางนรีลักษณ์ วรรณสาย รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร
31 ธันวาคม 2564 139 ครั้ง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

ขออวยพรให้ทุกท่าน
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
ประสบความสำเร็จ
และมีความสุขโดยทั่วกัน

นางนรีลักษณ์ วรรณสาย
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร

ภาพและวีดีโอ