เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายสหชาติ รอดไสว ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
1 มกราคม 2565 66 ครั้ง

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายสหชาติ รอดไสว ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ภาพและวีดีโอ