เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ
6 มกราคม 2565 385 ครั้ง