เปลี่ยนการแสดงผล
#เรื่องเล่าชาวฝน ฝนหลวงฯ มุ่งมั่นงานวิจัยทางเลือกเพื่อต่อยอดตำราฝนหลวงพระราชทาน
10 มกราคม 2565 26 ครั้ง

บอกเล่าเรื่องราวความตั้งใจที่แน่วแน่
ของการต่อยอดตำราฝนหลวงพระราชทาน 
กับ ๓ การวิจัยทางเลือกเพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวง
มีโอกาสและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พบกันในรายการ #เรื่องเล่าชาวฝน
วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น.
ผ่านระบบ Live Streaming
ทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ