เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
10 มกราคม 2565 48 ครั้ง

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบินคลองหลวง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพและวีดีโอ